Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Bei Han Zhi CNC Machinery Co., Ltd., gözleg we gözleg, CNC enjamlaryny öndürmek we satmagy birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Kompaniýanyň ştab-kwartirasy Pekine we Týanjinine ýanaşyk ýerleşýän we Bohai ykdysady töwereklerinde ýerleşýän Hebeý welaýatynyň Çingsian ykdysady ösüş zolagynda ýerleşýär.Zhangangzhououda 2014-nji ýylda bir şahamça döredildi. Jemi meýdany 33000 inedördül metr bolan tozansyz önümçilik ussahanalary bar.Içerde we daşary ýurtda ýokary derejeli 100-den gowrak gaýtadan işleýän enjam, esasanam “yamazak” we “DMG” CNC enjamlary, şeýle hem “Panasonic” kebşirleýiş roboty we beýleki gaýtadan işleýän maşyn gurallary, synag ýatagy we synag düşegi hödürledi.Öndürilen maşyn gurallarynyň bölekleriniň 90% özbaşdak işlenýär.

Biziň panamyz

Hünärmen gözleg topary, enjam gurallarynyň durnuklylygyny we uzak ömrüni üpjün etmek üçin önümiň hiline berk gözegçilik edýär.Häzirki wagtda Demirgazyk Hytaý, Gündogar Hytaý we Günorta Hytaý ýaly milli bazarlara çuňňur aralaşdy we müşderiler tarapyndan ýokary baha berildi.2014-nji ýylyň sentýabr aýynda bu kompaniýa ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde ykrar edildi we 2015-nji ýylyň iýun aýynda Hebeý welaýatynda halkara hyzmatdaşlygyň görkeziş bazasy hökmünde tassyklandy. Kompaniýanyň esasy önümleri süýümli lazer kesiji maşyn, CNC egiriji maşyn, CNC zarba urýan maşyn we şuňa meňzeş doly önümçilik bölümleri, önüm kategoriýalary, modeller elektrik energiýasy, demir ýol gatnawy, gämi gurluşygy, perde diwary, şassi şkafy, nebit tehnikasy, in engineeringenerçilik tehnikasy, oba hojalygy we tokaý tehnikasy, dokma tehnikasy, azyk tehnikasy, elektrik önümçiligi, durmuş enjamlary üçin giňden ulanylýar. , aşhana gap-gaçlary, sanitariýa enjamlary, IT we beýleki pudaklar, marka adamlarda çuňňur kök urýar, önümler Marka meşhur we önümler ýurtda we daşary ýurtlarda satylýar, müşderiler tarapyndan gowy garşylanýar.

zawod
zawod
zawod
zawod
zawod
zawod

Şahadatnama

Kompaniýanyň häzirki wagtda 6 patenti, 18 sany peýdaly model patenti bar, 2014-nji ýylda ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde ykrar edildi, şol ýyl lazer kesýän maşyny işe girizdi;2015-nji ýyl Hebei welaýatynyň halkara hyzmatdaşlygy model gaznasy tarapyndan tassyklandy, şol ýyl awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýasyny işe girizdi;2015-2017 Ylym we Tehnologiýa ministrliginiň daşary hyzmatdaşlyk taslamalaryny tamamlady - 2018-nji ýylda ykjam zarba urýan maşyny awtomatiki ýüklemek we düşürmek enjamyny we üç ölçegli magazineurnaly üstünlikli ösdürdik;2019-njy ýylda şäher derejesindäki kärhana tehnologiýa merkezi hökmünde ykrar edildi.

kepillendirilen (1)
kepillendirilen (2)
kepillendirilen (3)

Biziň wezipämiz

"Hil arzuwlary amala aşyrýar, hyzmat wepalylygy emele getirýär we zähmetiň ykrar edilmegi" işewürlik pelsepesi bilen kompaniýa işjeň ösýär we milli pudaklaryň janlanmagyna goşant goşmak üçin öňe barýar.