Aýratyn

Maşynlar

Doly elektrik servo egirme maşyn HPE 10031

cnc press tormoz elektrik servo press tormoz
Speedokary tizlik!
Highokary takyklyk!
Pes şowsuzlyk derejesi!
Energiýa tygşytlamak we energiýa tygşytlamak!

cnc press tormoz elektrik servo press tormozSpeedokary tizlik!Highokary takyklyk!Pes şowsuzlyk derejesi!Energiýa tygşytlamak we energiýa tygşytlamak!

USULLAR Maşyn gurallary hyzmatdaş bolup biler

SIZ BILEN HER AYOL.

Sag saýlamakdan we düzmekden
ep-esli girdeji getirýän satyn almany maliýeleşdirmäge kömek edýän işiňiz üçin enjam.

MISSION

STATEMENT

Bei Han Zhi CNC Machinery Co., Ltd., gözleg we gözleg, CNC enjamlaryny öndürmek we satmagy birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Kompaniýanyň ştab-kwartirasy Pekine we Týanjinine ýanaşyk ýerleşýän we Bohai ykdysady töwereklerinde ýerleşýän Hebeý welaýatynyň Çingsian ykdysady ösüş zolagynda ýerleşýär.Zhangangzhououda 2014-nji ýylda bir şahamça döredildi. Jemi meýdany 33000 inedördül metr bolan tozansyz önümçilik ussahanalary bar.Içerde we daşary ýurtda ýokary derejeli 100-den gowrak gaýtadan işleýän enjam, esasanam yamazak we DMG seriýaly CNC enjamlary hödürledi.

kompaniýasy
 • Cnc lazer kesiji
 • Lazerli kebşirleýji näçeräk?
 • San gözegçiligi Turret Punch Press
 • CNC paneli egiriji maşynlar
 • Panel egirme enjamlary

ýakynda

HABARLAR

 • Oýun üýtgedýän CNC lazer kesmek retrofit enjamy pudagy tupan bilen alýar

  Giriş: Häzirki wagtda çalt ösýän önümçilik pudagynda kompaniýalar önümçilik prosesleriniň netijeliligini, öndürijiligini we takyklygyny ýokarlandyrmagyň ýollaryny yzygiderli gözleýärler.CNC lazer kesijileri köp taraplylygy we takyklygy bilen meşhur bolan tehnologiýadyr.1. Üznüksiz im ...

 • Lazer kebşirleýji näçe?

  Lazer tehnologiýasy, dürli pudaklara takyk we täsirli çözgütler berip, kebşirleýiş pudagyny özgertdi.Lazer kebşirleýiş maşynlarynyň peýda bolmagy, has gowy gözegçilik, tizlik we hil üpjün edip, adaty kebşirleýiş tehnologiýasynyň ornuny tutdy.Olaryň arasynda elde göterilen metal lazer kebşirleýiş ma ...

 • Turret punch pressleriniň ewolýusiýasy: CNC maşynlary bilen takyklygy we netijeliligi ýokarlandyrmak

  Giriş: Metal ýasamak pudagynda innowasiýa tehnikasynyň ösüşi önümçilik prosesine öwrülişik girizdi.Senagata uly täsir eden bir oýlap tapyş, týuret puşmany boldy.Ilkibaşda el bilen işleýän maşyn hökmünde girizildi we ýyllar boýy ösdi ...

 • Takyklygyň ewolýusiýasy: CNC list metal egirme maşynlary

  Giriş Senagat önümçiliginde takyklyk we netijelilik möhümdir.Ajaýyp netijelere hemişe isleg, esasanam alýumin panelleri ýaly materiallar bilen işlenende, ösen tehnikanyň ösmegine sebäp boldy.Bu gün, CNC panel bendi-iň üýtgeýän güýjüne göz aýlaýarys ...

 • Alýumin paneli egirme maşynlary bilen netijeliligi we takyklygy ýokarlandyrmak

  Giriş: Önümçilikde takyklyk we netijelilik möhümdir.Alýumin örtük önümçiliginde esasy proseslerden biri, islenýän görnüşe we ululyga ýetmek üçin takyklyk möhümdir.Soňky ýyllarda alýumin panelini egýän maşynlar üpjün etmek arkaly prosesi özgertdi ...